Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Військова справа Польщі

Бібліографічні записи (11 – 20 / 33)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Вімер Я.] Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze Szwecią 1655 – 1660. – «Wojna polsko-szwedzka 1655 – 1660», Warszawa, 1973, s.

[Вімер Я.] Wojsko polskie w 2 p.17 w. – Warszawa: 1965. – 384 s.

[Ган К.] Pospolite ruszenie według uchwał sejmików ruskich 16 – 18 ww. – Lw.: 1928. – 87 s. – Pamiętnik historyczno-prawny, t. 4, № 4.

[Гурський Т.] Tatarzy i kozacy w służbie Rzeczypospolitej. – Rocznik tatarów polskich, 1995, t. 3, s. 73 – 86.

[Дибась Б.] Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzegzypospolitej w okresie wojen w połowie 17 w. – Acta univ.N.Copernici, 1993, t. 293, s. 13 – 33.

[Колянковський Л.] Roty koronne na Rusi i Podolu 1492 – 1572. – Ziemia Czerwieńska, 1936, № , s. 141 – 174.

[Корзон Т.] Dzieja wojen i wojskowości w Polsce. – Kraków: 1923, t. 1 = 193 s.; t. 2 = 532 s.; t. 3 = 459 s.

[Лех М.] Twierdza [Zamość] i garnizon w latach 1752 – 1756. – Rocznik lubelski, 1962, t. 5, s. 282 – 287.

(2)