Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Сходознавство

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 2007. – 177 s.

Восточные заметки. – Спб.: 1895 г. – Сборник факультета восточных языков Спб. ун-та.

Культура и письменность Востока. – М.: 1928 г., т. 1 = 139 с.; 1930 г. т. 2 = 226 с.

Сходознавчі читання А. Кримського. – К : Ін-т сходознавства НАН України, 2013. – 95 с.

Сходознавчі читання А. Кримського. – Київ : [б. в.], 2014. – 87 с.

(1)