Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Релігійне життя Польщі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 68)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. – Wrocław: Larchor: Wrocławskie t-wo miłośników historii, 2013. – 847 s.: il., fot., wykr., tab. – (Series I: Colloquia / Institutum historicum Universitatis Wratislaviensis ; 9)

[Абрагам В.] Polska a chrzest Litwy. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 1 – 36.

[Адамчук Л.] Kościół prawosławny w Polsce: dawniej i dziś. – Warszawa: 1993. – 182 s.

[Баронч С.] Pamiętnik zakonu oo.bernardynów w Polsce. – Lw.: 1874. – 388 s.

[Баронч С.] Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. – Kraków: 1869, t. 1 = 402 s.; 1861, t. 2 = 528 s.

(1)