Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політичний лад Польщі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 18)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

«Прикладом своїх предків…» – К.: Темпора, 2018 р. – 384 с.

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem. – Toruń: Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, Cz. 1. – 2003. – 113 s.: rys., tab., fot.; Cz. 2. – 2006. – 215 s.: tab.; Cz. 3. – 2008. – 137 s.; Cz. 4. – 2011. – 152 s.: tab.

[Адамус Я.] O prawno-państwowym stosunku Litwy do Polski. – Lw.: 1935.

[Барановський Б.] Ormiane w służbe dyplomatycznej Rzeczypospolitej. – Myśl karaimska, 1946, t. 1, s. 119 – 137.

[Гуральський З.] Urzędy i godności w dawnej Polsce. – Warszawa: 1983. – 123 s.

[Домбковський П.] Urzędnicy kancelaryjni sądów ziemskich i grodzkich w dawnej Polsce. – PNL, 1918, t. 46, s. 234 – 249.

[Кареєв М. І.] Исторический очерк польского сейма. – М.: тип.Мамонтова, 1888 г. – 162 с.

[Качмарчик З.] Monarchia Kazimierza Wielkiego. – Poznań: 1939, t. 1; Poznań: 1947, t. 2.

(1)