Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Допоміжні науки історії Польщі

Бібліографічні записи (1 – 8 / 8)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 2007. – 177 s.

[Калениченко П. М.] Польська марксистська історіографія про Україну періоду феодалізму. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1971 р., т. 1, с. 214 – 225.

[Карев Д. В.] Беларуская і польская гіcторыяграфія ў 16 – 20 ст.: этапы ўзаемадзеяння. – «Беларусіка – Albaruthenica», Мінск, 1994 г., т. 3, с. 242 – 251.

[Колодзейчик А.] Rozprawy i studia z dziejów tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w 17 – 20 ww. – Siedlce: 1997. – 218 s.

[Крот В. А.] Освещение польско-османских отношений 2 п.15 – 16 вв. в польской историографии. – «Международные отношения в бассейне Чёрного моря в древности и средние века», Ростов-на-Дону, 1994 г., с.

[Мадурович-Урбанська Г.] Lemberg – Hauptstadt Galiziens... – «Österreich – Polen: 1000 Jahre Beziehungen», Kraków, 1996, S. 185 – 192.

[Шевченко Ф. П.] Іван Франко про польсько-українські відносини та історію Польщі. – НЗ Інституту історії АН УРСР, 1956 р., т. 8, с. 51 – 79.