Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Militarity of Poland

Bibliographical records (1 – 10 / 33)

List sorting: author, title, A – Z

Hetmani Rzeczypospolitej obojga narodów. – Warszawa: Bellona, 1995. – 590 s.

О татарских шляхах в Украине и Польше. – КГВ, 1857 г., № 28; Подольск.губ.вед., 1857 г., № 32.

[Baranovskyj B.] Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych 17 w. – Warszawa: 1957. – 231 s.

[Baranovskyj B.] Polska sztuka wojenna w latach 1648 – 1683. – Warszawa: 1954. – Wypisy żródlowe do historii polskiej sztuki wojennej, t. 6.

[Boras Z.] Poczet hetmanów polskich i litewskich. – Poznań: 1991, t. 1; 1992, t. 2; Szczecin: Albatros, 1994, t. 3 = 86 s.

[Borzemski A.] Siły zbrojne w wołoskiej wojne Jana Olbrachta. – Lw.: 1928.

[Brynkus J.] Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta_3 Wasy: służba wojskowa i publiczna. – Rocznik naukowo-dydaktyczny Wyższej szkoły pedagogicznej w Krakowie, 1993, t. 158, s. 221 – 245.

[Brynkus J.] Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta_3 Wasy. – Wiadomości historyczne, 1993, t. 36, № 3, s. 141 – 150.

(1)