Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Україна крізь віки: в 15 тт.

Україна крізь віки: в 15 тт. – К.: Альтернативи, р., т. 1 = 335 с.; т. 2: 351 с.; т. 3 = 335 с.; т. 4 = 351 с.; т. 5 = 335 с.; т. 6 = 319 с.; т. 7 = 351 с.; 1999 р., т. 8 = 303 с.; т. 9 = 335 с.; т. 10 = 319 с.; т. 13 = 303 с.; т. 15 = 351 с.

Libraries: НБУВ: В342481/тт.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Т. 1: Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії.

Т. 2: Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави північного Причорномор’я.

Т. 3: Баран В.Д. Давні слов’яни.

Т. 4: Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.

Т. 5: Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь.

Т. 6: Русина О.В. Україна під татарами і Литвою.

Т. 7: Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 17 ст. (1648 – 1676 рр.).

Т. 8: Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна.

Т. 9: Сарбей В.Г. Національне відродження України.

Т. 10: Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 1 – 1921 рр.

Т. 11: Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.)

Т. 12: Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 -1945 рр.)

Т. 13: Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи: 1946 – 1980-і рр.

Т. 14: Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)

Т. 15: Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі.

Рец. на т.7: Яковенко Н.М. В кольорах пролетарської революції. – Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 3, с. 58 – 78.

Categories

Authors (23): Smolij Valerij Andrijovych (1950 –), Rusjajeva A. S., Symonenko Oleksandr Volodymyrovych (1952 –), Bunjatjan K. P., Rejent O. P., Jakovenko Natalja Mykolajivna (1942 –), Chuxlib Taras Vasylovych (1966 –), Tolochko Petro Petrovych (1938 –), Tolochko Oleksij Petrovych (1963 –), Stepankov Valerij Stepanovych (1947 –), Baran Volodymyr Danylovych (1927 – 2019), Sarbej Vitalij Grygorovych (1928 – 1999), Rusina Olena Volodymyrivna (1960 –), Rublov Oleksandr Sergijovych (1957 –), Murzin Vjacheslav Jurijovych, Kryzhyckyj Sergij Dmytrovych (1932 – 2018), Kotljar Mykola Fedorovych (1932 –), Zubar Vitalij Myxajlovych (1950 – 2009), Gurzhij Oleksandr Ivanovych (1955 –), Baran Volodymyr Kindratovych (1956 –)

Subjects (3): Galicia-Volyn state, Kievan Rus (9 – 13 centuries), Synthetic works in history