Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Україна крізь віки: в 15 тт.

Україна крізь віки: в 15 тт. – К.: Альтернативи, р., т. 1 = 335 с.; т. 2: 351 с.; т. 3 = 335 с.; т. 4 = 351 с.; т. 5 = 335 с.; т. 6 = 319 с.; т. 7 = 351 с.; 1999 р., т. 8 = 303 с.; т. 9 = 335 с.; т. 10 = 319 с.; т. 13 = 303 с.; т. 15 = 351 с.

Библиотеки: НБУВ: В342481/тт.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Т. 1: Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії.

Т. 2: Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави північного Причорномор’я.

Т. 3: Баран В.Д. Давні слов’яни.

Т. 4: Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.

Т. 5: Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь.

Т. 6: Русина О.В. Україна під татарами і Литвою.

Т. 7: Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 17 ст. (1648 – 1676 рр.).

Т. 8: Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна.

Т. 9: Сарбей В.Г. Національне відродження України.

Т. 10: Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 1 – 1921 рр.

Т. 11: Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.)

Т. 12: Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 -1945 рр.)

Т. 13: Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи: 1946 – 1980-і рр.

Т. 14: Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)

Т. 15: Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі.

Рец. на т.7: Яковенко Н.М. В кольорах пролетарської революції. – Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 3, с. 58 – 78.

Категории

Авторы (23): Смолий Валерий Андреевич (1950 г. –), Русяева А. С., Симоненко Александр В., Бунятян К. П., Реент О. П., Яковенко Наталья Николаевна (1942 г. –), Чухлиб Тарас Васильевич (1966 г. –), Толочко Петр Петрович (1938 г. –), Толочко Алексей Петрович (1963 г. –), Степанков Валерий Степанович (1947 г. –), Баран Владимир Данилович (1927 – 2019 гг.), Сарбей Виталий Григорьевич (1928 – 1999 гг.), Русина Елена Владимировна (1960 г. –), Рубльов Александр Сергеевич (1957 г. –), Мурзин Вячеслав Юрийович, Крижицкий Сергей Дмитриевич (1932 – 2018 гг.), Котляр Николай Федорович (1932 г. –), Зубар Виталий Михайлович (1950 – 2009 гг.), Гуржий Александр Иванович (1955 г. –), Баран Владимир Кондратович (1956 г. –)

Предметы (3): Галицко-Волынское государство, Киевская Русь (9 – 13 вв.), Синтетические труды по истории