Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Україна крізь віки: в 15 тт.

Україна крізь віки: в 15 тт. – К.: Альтернативи, р., т. 1 = 335 с.; т. 2: 351 с.; т. 3 = 335 с.; т. 4 = 351 с.; т. 5 = 335 с.; т. 6 = 319 с.; т. 7 = 351 с.; 1999 р., т. 8 = 303 с.; т. 9 = 335 с.; т. 10 = 319 с.; т. 13 = 303 с.; т. 15 = 351 с.

Бібліотеки: НБУВ: В342481/тт.

Мова видання: українська

Т. 1: Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії.

Т. 2: Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави північного Причорномор’я.

Т. 3: Баран В.Д. Давні слов’яни.

Т. 4: Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь.

Т. 5: Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь.

Т. 6: Русина О.В. Україна під татарами і Литвою.

Т. 7: Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 17 ст. (1648 – 1676 рр.).

Т. 8: Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна.

Т. 9: Сарбей В.Г. Національне відродження України.

Т. 10: Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 1 – 1921 рр.

Т. 11: Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.)

Т. 12: Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 -1945 рр.)

Т. 13: Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи: 1946 – 1980-і рр.

Т. 14: Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)

Т. 15: Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі.

Рец. на т.7: Яковенко Н.М. В кольорах пролетарської революції. – Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 3, с. 58 – 78.

Категорії

Автори (23): Смолій Валерій Андрійович (1950 р. –), Русяєва А. С., Симоненко Олександр Володимирович (1952 р. –), Бунятян К. П., Реєнт О. П., Яковенко Наталя Миколаївна (1942 р. –), Чухліб Тарас Васильович (1966 р. –), Толочко Петро Петрович (1938 р. –), Толочко Олексій Петрович (1963 р. –), Степанков Валерій Степанович (1947 р. –), Баран Володимир Данилович (1927 – 2019 рр.), Сарбей Віталій Григорович (1928 – 1999 рр.), Русина Олена Володимирівна (1960 р. –), Рубльов Олександр Сергійович (1957 р. –), Мурзін Вячеслав Юрійович, Крижицький Сергій Дмитрович (1932 – 2018 рр.), Котляр Микола Федорович (1932 р. –), Зубар Віталій Михайлович (1950 – 2009 рр.), Гуржій Олександр Іванович (1955 р. –), Баран Володимир Кіндратович (1956 р. –)

Предмети (3): Галицько-Волинська держава, Київська Русь (9 – 13 ст.), Синтетичні праці з історії