Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Галицько-Волинська держава

Бібліографічні записи (1 – 10 / 115)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Александров Д. Н.] Галицко-Волынская земля в 13 – 1 ч.14 вв. – М.: 1997 г.

[Александрович В. С.] Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Льв.: 1999 р. – 132 с.

[Бабишин С. Д.] Історичне значення книжності Галицько-Волинської Русі. – Українське літературознавство, 1971 р., т. 13, с. 60 – 67.

[Баран В. Д.] Україна крізь віки: в 15 тт. – К.: Альтернативи, 1998 р., т. 1 = 335 с.; т. 2: 351 с.; т. 3 = 335 с.; т. 4 = 351 с.; т. 5 = 335 с.; т. 6 = 319 с.; т. 7 = 351 с.; 1999 р., т. 8 = 303 с.; т. 9 = 335 с.; т. 10 = 319 с.; т. 13 = 303 с.; т. 15 = 351 с.

[Барвінський Б. О.] Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w.: uwagi krytyczne z powodu pracy A.Łappo-Danilewskiego. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, t. 1, № 6, s. 99 – 104; № 7, s. 127 – 130; № 8, s.? -?.

[Бєняк Я.] Вигаснення галицько-волинської княжої династії. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 79 – 85.

[Василенков М. І.] Принадлежала ли Подкарпатская Русь к Галицко-Волынской державе с 1281 по 1321 гг.? – Русин (Ужгород), 1923 г., №№ 155 – 159.

[Вирозумський Є.] Polska, Węgry i sprawa Rusi halicko-włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego. – «Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów», Toruń, 1997, s. 111 – 119.

[Вирозумський Є.] Sprawa Rusi halicko-włodzimierskiej i Podola w stosunkach polsko-węgierskich wczesnej epoki jagiełłońskiej. – «Węgry – Polska w Europe środkowej», Kraków, 1997, s.

(1)