Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Galicia-Volyn state

Bibliographical records (1 – 10 / 131)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Льв.: 1999 р. – 132 с.

[Babyshyn S. D.] Історичне значення книжності Галицько-Волинської Русі. – Українське літературознавство, 1971 р., т. 13, с. 60 – 67.

[Bartnicki M.] Polityka zagraniczna ksiecia Daniela Halickiego w latach 1217 – 1264. – Lublin : Wydwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2005. – 251 s.

[Barvinskyj B. O.] Pieczęcie bojarów halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w. – MH, 1909, t. 2, № 8-9, s. 116 – 119.

[Barvinskyj B. O.] Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w.: uwagi krytyczne z powodu pracy A.Łappo-Danilewskiego. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, t. 1, № 6, s. 99 – 104; № 7, s. 127 – 130; № 8, s.? -?.

[Barvinskyj B. O.] Дві печатки галицько-володимирських князів з 1316 і 1335 рр. – Руслан, 1903 р., №№ 170 – 171.

[Bjenjak J.] Вигаснення галицько-волинської княжої династії. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 79 – 85.

(1)