Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Установи дослідження історії

Підрозділи

Дивіться також:

Предмет: Наука України

Бібліографічні записи (11 – 20 / 22)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Заруба В. М.] Знищення київської школи істориків Михайла Грушевського: 1929 – 1934 рр. – «Михайло Грушевський: збірник наукових праць і матеріалів міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського», Львів, 1994 р., с. 403 – 411.

[Крип’якевич І. П.] Історичні видання ВУАН у Києві 1926 – 1927 рр. – ЗНТШ, 1928 р., т. 149, с. 223 – 236.

[Оглоблин О. П.] Про деякі загублені праці й видання Всеукраїнської академії наук у Києві. – Науковий збірник Української вільної академії наук в США (Нью-Йорк), 1953 р., т. 2, с.

[Одарченко П. В.] Наукова діяльність Української Академії наук у роки 1919 – 1932. – «125 років київської української академічної традиції», Нью-Йорк, 1993 р., с. 15 – 45.

[Полонська-Василенко Н. Д.] Видання Всеукраїнської академії наук в Києві, знищені большевицькою владою. – Українські бібліологічні вісті (Авгсбург), 1948 р., № 1, с. 51 – 53.

[Савенок Л. А.] Осередок україністики в Ленінграді: 1921 – 1934 рр. – Проблеми історії України, 1994 р., т. 3, с. 57 – 65.

[Тодійчук О. В.] Украина 16 – 18 вв. в трудах Общества истории и древностей российских. – К.: Наукова думка, 1989 г. – 159 с.

[Фрадкін В. З.] Харьковское историко-филологическое общество: 1877 – 1919 гг. – «История и историки. 1979 г.», М., 1982 г., с. 233 – 248.

(2)