Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Заруба В. Знищення київської школи істориків Михайла Грушевського: 1929 – 1934 рр.

Заруба В. Знищення київської школи істориків Михайла Грушевського: 1929 – 1934 рр. – «Михайло Грушевський: збірник наукових праць і матеріалів міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського», Львів, р., с. 403 – 411.
2 вид.: Сучасність, 1996 р., № 5, с. 105 – 116.

Бібліотеки: НБУВ: ВС30080; Ж14413 (Сучасність)

Мова видання: українська

Історичний період: 1929 – 1934 рр.

С. 404: «Комуністична влада завжди вороже ставилась до академіка М.Грушевського за його чіткі національні позиції, непоступливість у принципах, невизнання марксизму-ленінізму».

С. 406: «З появою [в 1929 р.] номенклатурних академіків-комуністів в ВУАН активізувалися їхні посіпаки з Українського інституту марксизму-ленінізму – погромники меншого рангу – М.Рубач, Ф.Ястребов […] Особливою активністю на початковому етапі критики, а потім і погрому відзначився Матвій Яворський. Ігноруючи етичні норми полеміки, він […] намагався довести свою відданість більшовицькій деспотії і вірність марксизму ціною голови М.Грушевського».

С. 411: «Сьогодні боротьбу з М.Грушевським та його історіографічною спадщиною продовжують Віталій Сарбей, Рем Симоненко, Валерій Смолій, Микола Котляр, Леонід Мельник».

Категорії

Автор: Заруба Віктор Миколайович (1957 р. –)

Діячі (8): Грушевський Михайло Сергійович (1866 – 1934 рр.), Котляр Микола Федорович (1932 р. –), Мельник Леонід Герасимович (1929 р. –), Рубач Михайло Абрамович (1899 – 1980 рр.), Сарбей Віталій Григорович (1928 – 1999 рр.), Симоненко Рем Георгійович (1928 – 2012 рр.), Смолій Валерій Андрійович (1950 р. –), Ястребов Федір Олександрович (1903 – 1973 рр.)

Предмет: Установи дослідження історії