Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Київська старовина

Бібліографічні записи (1 – 10 / 34)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

«Киевская старина»: указатель 1882 – 1887 гг. – КС, 1888 г., № 1-3, отд. 5, с. 1 – 81.

[Василенко М. П.] Володимир Павлович Науменко як редактор «Киевской старины». – ВНАНУ, 1994 р., № 5, с. 84 – 93.

[Грушевський М. С.] Развитие украинских изучений в 19 в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения. – Украинский народ в его прошлом и настоящем», М., тип.М.А.Славинского, 1914 г., т. 1, с. 1 – 37.

[Давидюк В. М.] История Уманщины на страницах «Киевской старины» (1882 - 1889 гг.). – Умань: 2013 г., т. 1 – 580 с.; 2013 г., т. 2 – 534 с.

[Денисенко А. В.] Козацька тематика на сторінках часопису «Пам’ять століть», щорічника «Історичний календар». – «Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури», Запоріжжя, 1997 р., с. 137 – 139.

[Джеджула Ю. А.] Жодної вільної хвилини...: портрет Володимира Науменка. – КС1, 1994 р., № 1, с. 60 – 69.

[Дорошенко Д. І.] Огляд української історіографії. – Прага: вид.Укр.ун-ту, 1923 р. – 221 с.

[Житецький Г. П.] Перші роки «Київської старовини» та М.І.Костомаров. – Україна, 1926 р., № 4, с. 97 – 120.

(1)