Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернігівська архівна комісія

Бібліографічні записи (1 – 10 / 11)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Описание исторического музея Черниговской губернской учёной архивной комиссии. – Труды Черниговской учёной архивной комиссии, 1905 г., т. 6, отд. 2, с. 1 – 139.

[Коваленко О. Б.] Список літопису Г.Грабянки із зібрання Чернігівського історичного музею. – «Чернігівська старовина», Чернігів, Сіверянська думка, 1992 р., с. 96 – 100.

[Коваленко О. Б.] Чернігівська архівна комісія. – УІЖ, 1976 р., № 12, с.

[Курас Г. М.] Деятельность Черниговской архивной комиссии (1896 – 1918 гг.) по развитию исторического краеведения. – «Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению. 1-я. ТД», К., 1987 г., с. 139 – 140.

[Линюк Л.] Музей Чернігівської вченої архівної комісії. – Родовід, 1996 р., № 14, с. 39 – 44.

(1)