Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Історичне товариство Нестора-літописця

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Колесник М. П.] Вклад Исторического общества Нестора-летописца в археографию истории Украины. – «Исследования по археографии и источниковедению отечестенной истории 16 – 20 вв.», Дп., 1990 г., с. 123 – 129.

[Колесник М. П.] Древности северного Левобережья в научном наследии Исторического общества Нестора-летописца. – «Слов’яно-руські старожитності північного Лівобережжя», Чн., Сіверянська думка, 1995 р., с. 45 – 47.

[Колесник М. П.] История Новгород-Северщины в научном наследии Исторического общества Нестора-летописца: 1872 – 1931 гг. – «Новгороду-Северскому 1000 лет», Чн., 1989 г., с. 99 – 101.

(1)