Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття.

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття. – Львів, . – 36 с.

Libraries: НБУВ: РА410059

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Райківський Ігор Ярославович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Categories

Author: Rajkivskyj I. Ja.

Subject: New arrivals