Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття.

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття. – Львів, . – 36 с.

Бібліотеки: НБУВ: РА410059

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Райківський Ігор Ярославович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категорії

Автор: Райківський І. Я.

Предмет: Нові надходження