Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття.

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття. – Львів, . – 36 с.

Библиотеки: НБУВ: РА410059

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Райківський Ігор Ярославович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства.

Категории

Автор: Райкивський И. Я.

Предмет: Новые поступления