Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Соціально-економічне становище козацтва 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 34)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Більбасов В. О.] О правах малороссийских казаков на занимаемые ими земли. – ЗООИД, 1906 г., т. 26, с. 41 – 67.

[Волинкіна-Яковлєва Т. Н.] Из истории быта украинской старшины 17 в. – УНКІ, (4-а), 1989 р., с. 539 – 540.

[Гришко В.] До інституту виборних і підпомічних козаків. – Науковий збірник Українського вільного університету (Мюнхен), 1948 р., т. 5, с. 26 – 41.

[Грушевський О. С.] З побуту старшини 18 ст. – ЗУНТК, 1927 р., т. 21, с. 124 – 131.

[Добровольський Л. П.] З київської «козаччини» 1855 р. – ЗУНТК, 1915 р., т. 16, с.

[Каманін І. М.] К вопросу о казацком землевладении. – ЧИОНЛ, 1909 г., т. 21, № 1-2, отд. 5, с. 3 – 10.

[Лазаревський О. М.] Казачья служба в гетманство Разумовского. – КС, 1896 г., т. 53, № 7-8, с. 86 – 88 (д.).

(1)