Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Землеволодіння; аграрна історія; державні маєтки 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 157)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Авраменко Л. М.] Землеволодіння на Переяславщині в 2 п.17 – 18 ст. – Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький), 1999 р., т. 9, с. 53 – 56.

[Антонович В. Б.] Неизвестный доселе гетман и его приказ. – КС, 1883 г., № 5, с. 140 – 145.

[Антонович В. Б.] Несколько данных о землевладении в южной Украине в 15 в. – КС, 1896 г., № 10, с. 1 – 19.

[Багалій Д. І.] Займанщина в левобережной Украине 17 и 18 вв. – КС, 1883 г., № 12, с. 560 – 592.

[Балабушевич Т. А.] Аграрна історія Галичини 2 п.18 ст. – К.: Наукова думка, 1993 р. – 139 с.

[Більбасов В. О.] О правах малороссийских казаков на занимаемые ими земли. – ЗООИД, 1906 г., т. 26, с. 41 – 67.

(1)