Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання історії козацтва 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 271)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Відповіді на запитання читачів УІЖ. – УІЖ, 1990 р., № 9, с. 135 – 142.

Дискуссия о термине «казак». – Известия АН Казахской ССР, 1968 г., № 2 , с.

Козацька спадщина. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005 р., вип. 2 – 140 с.; 2006 р., вип. 3. – 265 с.

Козацькі пісні. – К.: Муз.Україна, 1969 р. – 302 с.

Общее обозрение местожительства казаков в Черниговской губернии. – Земский сборник Черниговской губернии, 1877 г., №№ 5 – 8 (прилож).

(1)