Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Синтетичні праці з архітектури України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 10)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Аркін Д. Ю.] Всеобщая история архитектуры. – М.: и-во Академии архитектуры СССР, 1944 г.

[Асеєв Ю. С.] Архітектурні пам’ятки України. – К.: Рад.школа, 1970 р. – 88 с.

[Коллі Н. Я.] Всеобщая история архитектуры в 12 тт. – М.: Стройиздат, 1968 г., т. 6 = 568 с.

[Михайлов Б. П.] Всеобщая история архитектуры. – М.: Госстройиздат, 1958 г., т. 1 = 14, 686 с.; т. 2 = 723 с.

[Некрасов О. І.] Очерки по истории древнерусского зодчества 11 – 17 вв. – М.: и-во Академии архитектуры СССР, 1936 г. – 400 с.

[Січинський В. Ю.] Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк: 1956 р., т. 1 = 179 с.; [т.] 2 = 11, 14 с.

[Тимофієнко В. І.] Історія української архітектури. – К.: Техніка, 2003 р. – 471 с.