Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Архітектурна форма

Бібліографічні записи (1 – 10 / 24)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Афанасьєв К. М.] 100 футов. – «Средневековая Русь», М., Наука, 1976 г., с. 141 – 146, 2 илл.

[Афанасьєв К. М.] Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. – М.: и-во АН СССР, 1961 г. – 271 с.

[Афанасьєв К. М.] Про пропорціональність пам’ятників древньоруської архітектури 11 – 12 ст. – «Архітектурні пам’ятки», К., вид. Академії архітектури УРСР, 1950 р., с. 48 – 54.

[Болотін Н. І.] Метрологические особенности и меры в древнерусских памятниках. – Известия вузов: строительство и архитектура, 1969 г., № 11, с. 85 – 92.

[Бондаренко І. А.] К вопросу об использовании мер длины в древнерусском зодчестве. – АНс, 1988 г., т. 36, с. 54 – 63.

[Гаряєв Р. М.] К вопросу об ориентации русских церквей. – КСИА, 1978 г., т. 155, с. 40 – 44.

[Жолтовський П. М.] О пропорциях в народном зодчестве украинских Карпат. – СЭ, 1975 г., № 6, с. 79 – 85.

[Жолтовський П. М.] Пропорційність у народному дерев’яному будівництві українських Карпат. – «Доповіді ювілейної НК до 100-річчя Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР», К., Наукова думка, 1976 р., с. 98 – 108.

(1)