Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Український театр

Бібліографічні записи (1 – 10 / 11)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Гот Є.] Z życia teatralnego na prowincji galicyjskiej w 18 i 19 w. – «Austria – Polska: 1000 lat kontaktów», Kraków, 1997, s. 391 – 408.

[Курдюмова Д.] Український шкільний театр в оцінці Дмитра Антоновича. – АПА 3-я, 1996 р., с. 203 – 208.

[Левін П.] The school theater in the Ukraine and its relation in the middle ages. – Richerche slavistiche, 1990, v. 37, p.

[Лясоцька Б.] Osobliwości, zasługi, pomyłki: kilka uwag o teatrze lwowskim z końca 18 i 1 poł.19 w. – «Teatr polski we Lwowie», Warszawa, 1997, s. 7 – 15.

[Лясоцька Б.] Teatr we Lwowie w latach 1774 – 1794. – «Teatr polski od schyłku 18 w. do r.1863», Warszawa, 1993, s.

[Лясоцька Б.] Teatr we Lwowie w latach 1795 – 1809. – «Teatr polski od schyłku 18 w. do r.1863», Warszawa, 1993, s.

[Микитась Н. Д.] Академік О.І.Білецький про традиції бароко в давній українській літературі. – «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури», Чернівці, 1992 р., т. 1, с. 51 – 52.

[Пельчар Р.] Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w 16 – 18 ww. – Nasza przeszłość, 1997, t. 87, s. 167 – 193.

[Софронова Л. О.] Иван Франко – исследователь старинного украинского театра [17 – 18 вв.]. – «Іван Франко і світова культура», К., Наукова думка, 1990 р., т. 2, с. 83 – 85.

(1)