Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давні слов’яни

Бібліографічні записи (1 – 10 / 13)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Домбровський О. М.] Проблема антів у М.Грушевського. – УІ, 1992 р., № 1-4, с.

[Купчинський О. А.] Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточних славян. – «Славянские древности», К., Наукова думка, 1980 г., с. 45 – 72.

[Нідерле Л.] Slovanské starožitnosti. Oddil Kulturní. Život starych slowanů. Zaklady kulturnich starožitnosti slovanskych. – Praha, dil I, sv. 1, 1911; dil I, sv. 2, 1913; dil III, sv. 1, 1921.

[Поппе А.] Grod Wołyń: z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim. – Studia wsczesnośrednioweczne, 1958, № 4, s. 226 – 290.

[Рахно К. Ю.] Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів. – Полтава: Асмі, 2012. – 433 с. – (Академічна серія „Українські керамологічні студії”; вип. 7)

(1)