Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давня історія

Бібліографічні записи (1 – 8 / 8)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Буданова В. П.] Готы в эпоху великого переселения народов. – Москва: Наука, 1990 г.

[Дзиговський А. Н.] Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса: 2003 г. – 240 с.

[Залізняк Л. Л.] Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – 541, [10] с.: іл.

[Зиневич Г. П.] Очерки палеоантропологии Украины. – К.: Наукова думка, 1967 г. – 223 с.

[Каллістов Д. П.] Северное Причерноморье в античную эпоху. – М.: Учпедгиз, 1952 г.

[Надеждін М. І.] Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями. – ЗООИД, 1844 г., т. 1, с. 3 – 114.

[Щербаківський В. М.] Формація українського народу: нарис праісторії України. – Подєбради: 1937 р. – 46 с.