Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Давні слов’яни

Бібліографічні записи (11 – 20 / 35)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Ібн Х.] Книга путей и стран. – Баку: Элм, 1986 г. – 428 с.

[Купчинський О. А.] Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточних славян. – «Славянские древности», К., Наукова думка, 1980 г., с. 45 – 72.

[Макаренко М. О.] Городище "Монастирище". – Науковий збірник за рік 1924, К., 1925 р., с. 1 – 23.

[Мозговий І. П.] Християнізація Давньої України (І – поч. ХІ ст.). – Суми : Світ друку, 2018 р. – 555 с.

[Нідерле Л.] Slovanské starožitnosti. Oddil Kulturní. Život starych slowanů. Zaklady kulturnich starožitnosti slovanskych. – Praha, dil I, sv. 1, 1911; dil I, sv. 2, 1913; dil III, sv. 1, 1921.

[Нідерле Л.] Славянские древности. – М.: Изд. иностр. лит., 1956 г. – 448 с.

[Петров В. П.] Етногенез слов’ян. – К.: Наукова думка, 1972 р. – 220 с.

(2)