Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Діяльність історичної секції ВУАН та зв’язаних з нею установ Академії в р.1926.

Діяльність історичної секції ВУАН та зв’язаних з нею установ Академії в р.1926. – ЗапІФВ, р., т. 17, с.

Бібліотеки: НБУВ: Кротевич/1692 (відб.; цей примірник вперше розрізав я).

Мова видання: українська

Інфо про намір археографічної комісії продовжити видання «Актов юго-западной России» та корпусу матеріалів з історії козаччини (Жерела до історії України-Руси); відзначено, що хоча НТШ і не державна організація, та її археографічна робота йде успішніше, ніж в УРСР.

Категорії

Предмети (3): Видання джерел (археографія), Національна академія наук України, Установи дослідження історії