Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Діяльність історичної секції ВУАН та зв’язаних з нею установ Академії в р.1926.

Діяльність історичної секції ВУАН та зв’язаних з нею установ Академії в р.1926. – ЗапІФВ, р., т. 17, с.

Libraries: НБУВ: Кротевич/1692 (відб.; цей примірник вперше розрізав я).

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Інфо про намір археографічної комісії продовжити видання «Актов юго-западной России» та корпусу матеріалів з історії козаччини (Жерела до історії України-Руси); відзначено, що хоча НТШ і не державна організація, та її археографічна робота йде успішніше, ніж в УРСР.

Categories

Subjects (3): National academy of sciences of Ukraine, Publishing of sources (Archeography), Research institutions in history