Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

ЗапІФВ

Повна назва: Записки історично-філологічного відділу ВУАН

К.: 1919 – 1931 рр. НБУВ: Ж Р Л 4246

Скани:

Бібліографічні записи (1 – 10 / 165)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Діяльність історичної секції ВУАН в р.1928. – ЗапІФВ, 1930 р., т. 24, с. 5 – 43.

Спис праць С.О.Єфремова. – ЗапІФВ, 1923 р., т. 2-3, с. 48 – 92.

[Адріанова-Перетц В. П.] Данило Корсунський – паломник 16 ст. – ЗапІФВ, 1926 р., т. 9, с. 60 – 77.

[Адріанова-Перетц В. П.] До історії пародії на Україні 18 ст.: «Служба пиворізам» 1740 р. – ЗапІФВ, 1928 р., т. 18, с. 35 – 49.

[Айзеншток І. Я.] З культурного минулого Слобожанщини. – ЗапІФВ, 1927 р., т. 13-14, с. 57 – 69.

[Андріяшев О. М.] Нарис історії колонізації Переяславської землі до поч. 16 ст. – ЗапІФВ, 1931 р., т. 26, с. 1 – 50.

(1)