Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

ЗапІФВ

Повна назва: Записки історично-філологічного відділу ВУАН

К.: 1919 – 1931 рр. ЦНБ: Ж Р Л 4246

Скани:

Бібліографічні записи (11 – 20 / 165)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Андріяшев О. М.] Нарис історії колонізації Сіверської землі до п.16 ст. – ЗапІФВ, 1928 р., т. 20, с. 95 – 128.

[Антонович Д. В.] До питания про походження старої української архітектури. – Юбілейний збірник на пошану акад. Д.И.Багалія, ч. II, Київ, 1927, стр. З69 – 403 (ЗапІФВ, т. 13-14).

[Антонович Д. В.] До питання про походження старої української архітектури. – ЗапІФВ, 1927 р., т. 13-14, с. 399 – 403.

[Багалій Д. І.] Записка про наукові праці М.Т.Біляшівського. – ЗапІФВ, 1926 р., т. 9, с. 1 – 10.

[Багалій Д. І.] О.Я.Єфименко (1848 – 1918). – ЗапІФВ, 1919 р., т. 1, с. 104 – 113.

[Баранович О. І.] З історії заселення південної Волині. – ЗапІФВ, 1925 р., т. 6, с.

[Баранович О. І.] Панське місто за часів Польської держави: Старий Костянтинів. – ЗапІФВ, 1928 р., т. 17, с. 1 – 63.

[Веселовська З. М.] Мова «Лексикону» Памви Беринди. – ЗапІФВ, 1927 р., т. 13-14, с. 311 – 339.

[Веселовська З. М.] Український наголос у «Лексиконі» П.Беринди. – ЗапІФВ, 1929 р., т. 21-22, с.

(2)