Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ярмошик Іван Іванович

(1959 р. –)

Довідка:

Твори (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Захарчук П.] Стежками Бистріївки в минуле і майбунтє... – Жт.: Волинь, 1999 р. – 16 с.

[Сидоренко К. Ю.] Керамічні люльки козацького часу з П’ятки Чуднівського району. – «Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродженню духовності народу», Жт., Поліграфкнига, 1996 р., с. 144 – 145.

[Шмуневський П.] Підземні горизонти історії. – Радянська Житомирщина, 1982 р., 19.12.

[Ярмошик І. І.] Боротьба народних мас Житомирщини проти польсько-католицької шляхти в 17 ст. – «Матеріали та тези доповідей наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею», Житомир, 1995 р., с. 40 – 42.

[Ярмошик І. І.] Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 19 – 20 ст. – К.: автореф.к.і.н., 1998 р. – 17 с.

[Ярмошик І. І.] Волинь у працях українських істориків 20-х років 20 ст. – «Малинщина в просторі і часі», Малин, 1996 р., с. 109 – 112.

[Ярмошик І. І.] До проблеми дослідження походження міста Житомира. – «Житомир в історії Волині і України», Жт., 1994 р., с. 11 – 13.

[Ярмошик І. І.] Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в 2 пол. 19 ст. – «Українська національна ідея», Жт., Журфонд, 1997 р., с. 70 – 73.

[Ярмошик І. І.] Житомир древній: спроба реконструкції міста до 15 ст. – Жт.: Журфонд, 1997 р. – 40 с.

(1)