Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 19 – 20 ст.

Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 19 – 20 ст. – К.: автореф.к.і.н., р. – 17 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 19 – 20 ст.

1. Історичне краєзнавство Волині в 19 – на поч. 20 ст.

2. Волинь в історичних дослідженнях 1917 – 1990-х рр.

3. Фонди обласних державних архівів як джерело до вивчення історії Волині.

Категорії

Автор: Ярмошик Іван Іванович (1959 р. –)

Географічний об’єкт: Волинська губернія

Предмет: Краєзнавство України