Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Jarmoshyk Ivan Ivanovych

(1959 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка:

Works (1 – 10 / 20)

List sorting: author, title, A – Z

[Jarmoshyk I. I.] Боротьба народних мас Житомирщини проти польсько-католицької шляхти в 17 ст. – «Матеріали та тези доповідей наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею», Житомир, 1995 р., с. 40 – 42.

[Jarmoshyk I. I.] Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях 19 – 20 ст. – К.: автореф.к.і.н., 1998 р. – 17 с.

[Jarmoshyk I. I.] Волинь у працях українських істориків 20-х років 20 ст. – «Малинщина в просторі і часі», Малин, 1996 р., с. 109 – 112.

[Jarmoshyk I. I.] До проблеми дослідження походження міста Житомира. – «Житомир в історії Волині і України», Жт., 1994 р., с. 11 – 13.

[Jarmoshyk I. I.] Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в 2 пол. 19 ст. – «Українська національна ідея», Жт., Журфонд, 1997 р., с. 70 – 73.

[Jarmoshyk I. I.] Житомир древній: спроба реконструкції міста до 15 ст. – Жт.: Журфонд, 1997 р. – 40 с.

[Jarmoshyk I. I.] Ідеї протестантизму на Житомирщині в 17 ст. – ІРУ, 1995 р., т. 5, с. 523 – 525.

[Jarmoshyk I. I.] Краєзнавча діяльність Тіта Вержбицького. – «Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження», Хм., 1995 р., с. 273 – 275.

(1)