Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

НАН

Повна назва: Національна академія наук

Анотація (англійською мовою):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Бібліографічні записи (61 – 70 / 97)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Мацюк О. Я.] Історія українського паперу в документах ЛНБ. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 90 – 94.

[Медведик Ю. Є.] Співаники А.Петрушевича як важливе джерело для дослідження барокової духовнопісенної творчості. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 511 – 519.

[Міщанин В. Д.] Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України (1930-ті - 1950-ті роки). – Полтава: Асмі, 2013. – 734 с.: мал. – (Академічна серія „Українські керамологічні студії”; вип. 8)

[Павличко Я.] Рукописні пам’ятки Бойківщини. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 326 – 332.

[Паньков С. В.] Залізовидобувне і ковальське виробництво давньоруського Києва та його околиць. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2012. – 239 с.: рис., табл.

[Пасіцька О. І.] Львівська „Зоря” - товариство українських ремісників, промисловців і торговців (1884 - 1939). – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 87 с.: фотогр.

[Пінчук Ю. А.] Вибрані студії з костомаровознавства. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. – 606 с.

[Погончик Г. О.] Голодомор 1932 – 1933 рр. на Бершадщині: спогади очевидців. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2013. – 422 с.: іл.

[Рекрут В. П.] Іполит Зборовський (1875 – 1937). На перехресті двох епох:. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2014. – 765, [16] с.: фот.

(7)