Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

НАН

Повна назва: Національна академія наук

Анотація (англійською мовою):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Бібліографічні записи (41 – 50 / 97)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Денисенко Г. Г.] "Звід пам'яток історії та культури України". – Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. – 191 с.

[Дерейко І. І.] Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті „Україна” (1941 – 1944 роки). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 173 с.: іл.

[Дзьобан О. О.] Архів Дідушицьких – джерело до господарської історії Галичини. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 422 – 432.

[Дзьобан О. О.] Кирилична рукописна книга. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 278 – 290.

[Дзьобан О. О.] Рукописні фони ЛНБ: історія і сучасність. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 5 – 10.

[Дзюба О. М.] Приватне життя козацької старшини ХVIII ст. (на матеріалах епістолярної спадщини). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 347 с.: іл.

[Дмитрієнко М. Ф.] Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – Київ: Ін-т історії україни НАН України, 2013. – 343, [19] с.: іл.

[Долинська М. Л.] «Хроніка» ставропігійського братства Дениса Зубрицького як джерело для вивчення нерухомої власності Ставропігії. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 390 – 401.

[Дорош М. Н.] Місту Вінниці - 650 років: витоки. – Вінниця: [б. в.], 2013. – 147 с.: схеми

[Запаско Я. П.] Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 290 – 294.

(5)