Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

НАН

Повна назва: Національна академія наук

Анотація (англійською мовою):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Бібліографічні записи (51 – 60 / 98)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Запаско Я. П.] Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 290 – 294.

[Каліщук О. М.] Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. – 509 с.: рис., табл.

[Кісь О.] Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.

[Колесник І. І.] Українська історіографія. Концептуальна історія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 565 с.

[Корзо М. А.] Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 302 – 310.

[Котляр М. Ф.] Удельная раздробленность Руси. – К.: Ин-т истории НАН Украины, 2013. – 269 с.: карты

[Крижановська О. О.] Кріпацька інтелігенція: український вимір (XVIII - початок XX ст.): біобібліогр. слов. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – 110 с.

[Крикун М. Г.] Матеріали шляхетського роду Пісочинських – джерело до історії Брацлавщини останньої чверті 16 – 1 пол. 17 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 418 – 422.

[Крушельницька Л. І.] Рубали ліс... : спогади галичанки. – Л.: Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаник НАН України, 2001. – 259, [39] с.: фотогр.

[Люзняк М.] Архів «Управління консервації Львівського воєводства» як джерело для вивчення етапів розвитку українського пам’яткознавства. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 170 – 175.

(6)