Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

НАН

Повна назва: Національна академія наук

Анотація (англійською мовою):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Бібліографічні записи (81 – 90 / 97)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Симоненко Р. Г.] Нариси історії виконавчої влади в Україні, 1917- квітень 1918 р. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 150 с. – (Історичні зошити)

[Сіреджук П. С.] Джерела до історії німецької діаспори в східній Галичині к.18 – 19 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 380 – 389.

[Скочиляс І. Я.] Протоколи єпископських і деканських візитацій церков Київської митрополії 18 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 446 – 490.

[Собчук В. Д.] Архів Сапєг як джерело для вивчення генеалогії та землеволодіння феодальної еліти південної Волині 16 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 442 – 445.

[Сус І.] Єрусалимські церковні устави. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 170 – 175.

[Тоїчкін Д. В.] Клинкова зброя козацької старшини XVI - першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 463 с.: рис., фото. кольор., схеми

[Федорова Л. Д.] З історії пам'яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні, 1870 - 1910-і рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 372 с.

[Черкас Б. В.] Західні володіння Улусу Джучи. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 386 с.

(9)