Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

SO

Полное название: Slavia orientalis

Аннотация (на украинском языке):

НБУВ: Ж34928

Библиографические записи (31 – 40 / 42)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Селицкий Ф.] Polsko-białoruskie kontakty kulturalne do końca 15 w. – SO, 1996, t. 45, № 4, s. 463 – 477.

[Селицкий Ф.] Z recepcji latopisów ruskich w Polsce wieku 20. – SO, 1964, № 4, s. 423 – 444.

[Слонь М. 1] Uwagi o języku «Vypisu s knig grodskich zamku luc’kogo» 1639. – SO, 1997, t. 46, № 2, s. 211 – 219.

[Сосна Г.] Dzieje kościoła prawosławnego na Białostocczyznie. – SO, 1990, t. 39, № 1-2, s.

[Струминский Б.] Ukraińskie «Kazania ruskie» z północzno-zachodniego Polesia, powstale najpóżniej w 1697 r. – SO, 1961, № 1, s. 57 – 79.

[Струминский Б.] Wiersze ukraińskie z początku 17 w. na marginezach «Minej prazdnicznej» z 17 w. – SO, 1960, № 2, s. 385 – 406.

[Чешля М.] Rudolf Gottschal i jego dramat historyczny «Mazepa». – SO, 1973, № 2, s. 189 – 200.

[Щербицка Л.] Siedemnastowieczny fragment dumy o Dymitrze Wiśniowieckim. – SO, 1960, № 1, s. 9 – 21.

(4)