Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

SO

Полное название: Slavia orientalis

Аннотация (на украинском языке):

НБУВ: Ж34928

Библиографические записи (11 – 20 / 42)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Кароляк С.] System temporalny w «Psałterzu rymowanym» Symeona Połockiego. – SO, 1957, № 1, s. 117 – 136.

[Козак С. П.] До питання про Берестейську унію. – SO, 1997, t. 46, № 1, s. 135 – 143.

[Кузьмина В. Д.] Polska wersja «Historii o Magelonie», jej przekład ukraiński i rosyjski z 18 w. – SO, 1962, № 3, s. 323 – 350.

[Левин П.] Ruskie formy parateatralne 16 – 18 ww. na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. – SO, 1973, № 3, s. 287 – 304.

[Лужний Р.] Franciszek Sielicki: polskiej rusystyki powojennej portret własny. – SO, 1993, t. 43, № 2, s. 157 – 170.

[Лужний Р.] Stefan Jaworski – poeta nieznany. – SO, 1967, № 4, s. 363 – 367.

[Лужний Р.] Teofan Prokopowicz a literatura polska. – SO, 1965, № 3, s. 331 – 345.

[Малек Э.] Romans staropolski na Rusi: stan i potrzeby badań. – SO, 1976, № 3, s. 311 – 319.

(2)