Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

SO

Полное название: Slavia orientalis

Аннотация (на украинском языке):

НБУВ: Ж34928

Библиографические записи (21 – 30 / 42)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Позднеев А. В.] Z historii związków polsko-ruskich 17 – 18 ww.: pieśń o kozaku i Kulinie. – SO, 1963, № 4, s. 501 – 512.

[Пуцко В. Г.] Pochwała księcia Włodzimierza Wasylkowicza jako źródło do studiów nad sztuką Wołynia 13 w. – SO, 1975, t. 24, № 3, s. 307 – 317.

[Ригер Я.] Dawna granica etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii. – «Antroponimia słowiańska», Warszawa, 1996, s. 259 – 269.

[Рогов А. И.] Maciej Stryjkowski i historiografia ukraińska 17 w. – SO, 1965, № 3, s. 311 – 329.

[Ружицка-Бризек А.] Polska sztuka średnioweczna a Bizancjum i Ruś. – SO, 1989, t. 38, № 3-4, s. 345 – 350.

[Селицкий Ф.] Kronikarze polscy w latopisarstwe i dawnej historiografii ruskiej. – SO, 1965, t. 14, № 2, s. 143 – 178.

[Селицкий Ф.] Kroniki staroruskie w dawnej Polsce. – SO, 1964, № 2, s. 135 – 157.

[Селицкий Ф.] Latopisarstwo ruskie w polskiej nauce i literaturze wieku 19. – SO, 1964, № 3, s. 263 – 294.

(3)