Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

SO

Full name: Slavia orientalis

Abstract (in Ukrainian):

НБУВ: Ж34928

Bibliographical records (1 – 10 / 42)

List sorting: author, title, A – Z

[Cheshlja M.] Rudolf Gottschal i jego dramat historyczny «Mazepa». – SO, 1973, № 2, s. 189 – 200.

[Jurkowski M.] Lemkowszczyzna: materiały do bibliografii. – SO, 1962, t. 11, № 4, s. 240 – 254.

[Karoljak S.] System temporalny w «Psałterzu rymowanym» Symeona Połockiego. – SO, 1957, № 1, s. 117 – 136.

[Kozak S. P.] До питання про Берестейську унію. – SO, 1997, t. 46, № 1, s. 135 – 143.

(1)