Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория.

Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К.: Наукова думка, г. – 279 с.

Libraries: НБУВ: ВА486138

Language of edition: russian

Abstract (in Ukrainian):

1. Система допоміжних історичних дисциплін. 2. Хронологія. 3. Історична географія. 4. Історична картографія. 5. Топоніміка. 6. Палеографія та суміжні дисципліни. 7. Дипломатика. 8. Історична метрологія. 9. Нумізматика. 10. Геральдика. 11. Сфрагістика. 12. Генеалогія. 13. Іконографія.

Аналізується розвиток цих наук в Росії та в Україні. Праці М.Грушевського не розглядаються.

Categories

Subject: Supporting historical disciplines