Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория.

Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. – К.: Наукова думка, г. – 279 с.

Библиотеки: НБУВ: ВА486138

Язык издания: русский

Аннотация (на украинском языке):

1. Система допоміжних історичних дисциплін. 2. Хронологія. 3. Історична географія. 4. Історична картографія. 5. Топоніміка. 6. Палеографія та суміжні дисципліни. 7. Дипломатика. 8. Історична метрологія. 9. Нумізматика. 10. Геральдика. 11. Сфрагістика. 12. Генеалогія. 13. Іконографія.

Аналізується розвиток цих наук в Росії та в Україні. Праці М.Грушевського не розглядаються.

Категории

Предмет: Вспомогательные исторические науки