Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни.

Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – Переяслав-Хмельницький, . – 40 с.

Libraries: НБУВ: РА418403

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Синявська Лариса Іванівна; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Categories

Author: Synjavska L. I.

Subject: New arrivals