Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни.

Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 40 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА418403

Мова видання: українська

Автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Синявська Лариса Іванівна; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди».

Категорії

Автор: Синявська Л. І.

Предмет: Нові надходження