Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Коваленко О. Б. Стародавній Чернігів у регіональній історіографії 2 пол. 17 – 18 ст.

Коваленко О. Б. Стародавній Чернігів у регіональній історіографії 2 пол. 17 – 18 ст. – «Старожитності південної Русі», Чн., Сіверянська думка, р., с. 169 – 176.

Libraries: НБУВ: ВС29829

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2 half 17 – 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

Початок вивчення давньоруських старожитностей: І.Галятовський «Скарбниця потребна» (1676 р.); Д.Туптало «Руно орошенное» (1683 р.); опис Спасо-Преображенського собору 1783 р.; І.Левицький Реєстр чернігівських князів 1792 р.; О.Шафонський.

Categories

Author: Kovalenko Oleksandr Borysovych (1951 –)

Personalities (4): Galjatovskyj Ioanykij, Levyckyj I., Shafonskyj Opanas Fylymonovych (1740 – 1811), Tuptalo Dmytro (1651 – 1709)

Subject: Princely Chernigiv (9 – 13 cent.)