Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Princely Chernigiv (9 – 13 cent.)

Also look at:

Subject: Kievan Rus (9 – 13 centuries)

Bibliographical records (1 – 10 / 17)

List sorting: author, title, A – Z

[Dimnik M.] The siege of Chernigov in 1235. – Mediaeval studies (Toronto), 1979, v. 41, p. 387 – 403.

[Gejda O. S.] Чернігівські святі Михайло та Федір в історико-краєзнавчих студіях 2 пол. 19 – поч. 20 ст. – «Святий князь Михайло Чернігівський та його доба», Чернігів, Сіверянська думка, 1996 р., с. 56 – 60.

[Gorskyj A. A.] Феодальная война в южной Руси накануне монголо-татарского нашествия. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 138 – 141.

[Ilovajskyj D. I.] Древний Чернигов. – ДНР, 1877 г., № 3, с. 249 – 255.

[Jarygin A. K.] Изыскания о древнем расположении г.Чернигова. – «Труды 12-го археологического съезда», М., 1905 г., т. 3, с.

[Kovalenko O. B.] Древний Чернигов в историко-краеведческих сочинениях 2 пол. 17 в. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 191 – 194.

[Kovalenko O. B.] Стародавній Чернігів у регіональній історіографії 2 пол. 17 – 18 ст. – «Старожитності південної Русі», Чн., Сіверянська думка, 1993 р., с. 169 – 176.

[Kovalenko V. P.] Основные этапы розвития древнего Чернигова. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», К., Наукова думка, 1988 г., с. 22 – 33.

[Kuza A. V.] Чернигов и Новгород-Северский в эпоху «Слова о полку Игореве». – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», К., Наукова думка, 1988 г., с. 56 – 65.

(1)