Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Princely Chernigiv (9 – 13 cent.)

Also look at:

Subject: Kievan Rus (9 – 13 centuries)

Bibliographical records (11 – 17 / 17)

List sorting: author, title, A – Z

[Lozovskyj B. A.] З історичної топографії Чернігова. – УІЖ, 1963 р., № 5, с. 107.

[Mezencev V. I.] До питання про генезис давнього Чернігова. – УІЖ, 1980 р., № 1, с. 107 – 112.

[Mezencev V. I.] Древний Чернигов: генезис и историческая топография города. – К.: автореф.к.и.н., 1981 г. – 24 с.

[Mezencev V. I.] Про формування міської території давнього Чернігова. – Археологія, 1980 р., т. 34, с. 53 – 64.

[Rybakov B. O.] Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж. – «По следам древних культур», М., Культпросветиздат, 1953 г., с. 75 – 120, 4 л.илл.

[Smolychev P. I.] Чернігів та його околиця за часів великокнязівських. – «Чернігів і північне Лівобережжя», К., ДВУ, 1928 р., с.

[Zavytnevych V. Z.] Начальная страница из древнейшей истории Чернигова. – «Труды 14-го археологического съезда», М., 1911 г., т. 3, с. 72 – 99.

(2)